КОРЕКЦИЯ: SmartScreen предотврати стартирането на неразпознато приложение

  1. Ако този ключ не съществува, създайте го сами.
  2. Направете нов DWORD и го наречете „SaveZoneInformation“. Задайте го на 1.

Оттук нататък няма да се изисква да деблокирате файлове, изтеглени чрез вашите браузъри и приложения за изтегляне, стига да спазват тази настройка.

2 минути четене