Върнете старото управление на силата на звука в Windows 10

Щракнете Следващия и въведете произволно име за пряк път. Щракнете завършек .

Забележка: Този пряк път ще отвори миксера за сила на звука в долния десен ъгъл на екрана. Ако предпочитате миксерът за сила на звука да се показва в долния ляв ъгъл, следвайте същата процедура, но копирайте и поставете следния код в подканата за местоположение на пряк път.% windir% System32 SndVol.exe -T 76611119 0В Windows 7 и по-нови версии можете да отворите миксера за сила на звука и да го прикрепите към лентата на задачите.2 минути четене