НАЙ-ДОБРО РЪКОВОДСТВО: Страница нагоре и страница надолу на Mac OS X

На компютър с Windows всички клавиатури се доставят с бутоните нагоре / надолу, те са или отделни клавиши, или се вграждат в клавишите Fn (Функция). Страница нагоре и Page Down клавишите спестяват време и са много удобни, когато четете, редактирате или изпълнявате задачи, свързани с документи, с много страници - Тези клавиши ви позволяват бързо да преминете към следваща / предишна страница.
На клавиатурите на Full Mac ще имате клавиши за нагоре / надолу. На други клавиатури на mac ще трябва да използвате клавиша Fn + клавишите със стрелки нагоре / надолу, за да постигнете тази функционалност.

страница нагоре страница надолуПоведението на тези клавиши обаче не е същото като Windows. На Windows и Linux системи, когато използвате Страница нагоре или Page Down бутони в нередактиращ се изглед порт, прозорецът ще се превърта нагоре или надолу по екран, НО когато използвате клавишите в редактируем прозорец за преглед, като (дума, текстови редактори) и т.н. изглед ще премести екрана и курсора.На Mac, когато натиснете клавишите на страницата нагоре или надолу (fn + стрелка надолу или fn + стрелка нагоре), той ще премести само екрана, а не курсора. Ако искате да преместите курсора и екрана едновременно, ще трябва да използвате Клавиши с опции + Страница нагоре или Страница надолу или (Клавиш с опции + Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу).Пълна клавиатура Клавиатура на MacBook Действие
Страница нагореfn-стрелка нагореПреместване на екрана нагоре
Page Downfn стрелка надолуПреместете екрана надолу
Опция-страница нагореfn-стрелка нагоре-нагореПреместете курсора / екрана нагоре
Опция-страница надолуfn-Опция-стрелка надолуПреместете курсора / екрана надолу
1 минута четене